Menu

Kontingent

Kontingent:

Medlemskontingent er Fodboldafdelingens vigtigste indtægtskilde. Ud over selve kontingentet giver registrerede medlemmer under 21 år også tilskud fra kommunen og er basis for tildeling af midler fra diverse fonde mv. Tildeling af rådighedsbeløb til de enkelte hold er ligeledes baseret på antal registrerede medlemmer. Det er derfor afgørende vigtigt for Fodboldafdelingens velbefindende, at registreringerne i medlemssystemet er korrekte og ajour! Til styring af disse registreringer har vi oprettet et Online-medlemssystem.

Opkræves 2 gange årligt d. 01/02 og 01/08. Den første 3 gange er prøvetid. Herefter skal man indmeldes.

 

Det er din pligt, som bruger af klubben, her tænkes på alle spillere og forældrene til spillere under 18 år, at man får indmeldt spilleren i klubbens Online-medlemssystem!
 
Kontingent perioden følger kalenderåret og går fra 01/02 til 31/07 og 01/08 til 31/01. Det at gå til fodbold er en helårs sport, som spilles på forskellige underlag afhængig af årstiden. Der skelnes således ikke mellem udendørs- og indendørsfodbold. Kontingentsatserne finder du her:

 

Kontingentsatser gældende fra d. 01-01-2022

 

Gruppe Kontingent
BARN-voksen (intro)  2 x 350
U5 piger & drenge  2 x 550
U6 piger & drenge  2 x 550
U7 piger & drenge  2 x 550
U8 piger & drenge
 2 x 700
U9 piger & drenge  2 x 700
U10 piger & drenge  2 x 700
U11 piger & drenge  2 x 800
U12 piger & drenge  2 x 800
U13 piger & drenge  2 x 800
U14 piger & drenge  2 x 850
U15 piger & drenge  2 x 850
U16 piger & drenge  2 x 850
U17 piger & drenge  2 x 950
U19 piger & drenge  2 x 950
Efterskoleelever eller indkaldte til militærtjeneste  2 x 450
Damesenior  2 x 950
Herresenior  2 x 950
Old boys  1 x 725

 

Hovedforfald 01/02 og 01/08. Ved opstart inde i en periode, betales reduceret kontingent.

Luk