Menu

Medlemspolitik

1. Generelt:
I forbindelse med at drive en klub, er der mange gøremål som skal udføres for at klubben kan eksistere. Klubben drives af frivillige trænere og ledere, som stiller "deres" fritid til rådighed for at "vore" brugere har et fristed, hvor de har mulighed for at dyrke deres fritidsinteresse. Det forventes at I som brugere af klubben, deltager aktivt i klubbens forskellige aktiviteter, arrangementer og at I hjælper med at løfte klubben og gøre den endnu mere attraktiv. Sagt på en anden måde når du melder dig ind, og for børn og unge under 18 år, så indmelder du også dig selvsom aktiv deltagere omkring holdet og klubben.

Det er klubbens politik, at hver enkelt spillere selv fremskaffer sin egen spillerbeklædning til kamp. I praksis er det ofte således at forældrene i samarbejde med holdets træner team finder en eller flere sponsorer til holdets spillerbeklædning. Proceduren finder du her.

2. Kontingent:
Medlemskontingent er Fodboldafdelingens vigtigste indtægtskilde. Ud over selve kontingentet giver registrerede medlemmer under 21 år også tilskud fra kommunen og er basis for tildeling af midler fra diverse fonde mv. Tildeling af rådighedsbeløb til de enkelte hold er ligeledes baseret på antal registrerede medlemmer. Det er derfor afgørende vigtigt for Fodboldafdelingens velbefindende, at registreringerne i medlemssystemet er korrekte og ajour! Til styring af disse registreringer har vi oprettet et Online-medlemssystem.

2.1 Det er din pligt, som bruger af klubben, her tænkes på alle spillere og forældrene til spillere under 18 år, at man får indmeldt spilleren i klubbens Online-medlemssystem!
 
Kontingent perioden følger kalenderåret og går fra 01/01 til 31/07 og 01/08 til 31/12. Det at gå til fodbold er en helårs sport, som spilles på forskellige underlag afhængig af årstiden. Der skelnes således ikke mellem udendørs- og indendørsfodbold. Kontingentsatserne finder du her.

Husk at du, som bruger af klubben, er ansvarlig for at betale kontingent. 


2.2 Restanter 
Er en kontingent indbetalingsfrist ikke er overholdt lægges der 100,00 kr på i rykkergebyr. Overholdes denne betalings frist ikke, vil spilleren eller forældrene for spillere under 18 år, samt trænerteamet få besked om, at den pågældende spiller, hverken må eller kan deltage i klubbens aktiviteter og arrangementer, førend en gyldig kvittering for indbetaling forevises.

3. Online - Indmeldelse:
Når en ny spiller møder op til træning, skal man straks aftale med denne - eller forældrene (spillere under 18 år) - de praktiske ting i forbindelse med dét at spille fodbold i Erritsø GIF - fodboldafdeling.

Har spilleren inden for de sidste 2 år, spillet i en anden klub, skal spilleren fremskaffe/medbringe et spillercertifikat fra den tidligere klub og afleverer den til træneren, inden han/hun er spilleberettiget og må spille kamp hos os, samt at kontingentet er betalt. 

De første 3 gange er prøvetræning (må ikke deltage i turneringskampe). Efter 3. prøvetræning skal spilleren være tilmeldt/registreret i vor online-medlemssystem. Trænerteamet vil herefter modtage spillerens medlemsdata fra medlemsregistrator.

3.1 Betaling:
Når en spiller melder sig ind, registrerer sig i dag, med et kortnummer / kreditkort. Der er automatisk forlængelse, med mindre man selv opsiger sit medlemsskab af klubben.  

4. Ændring af medlemsdata:
Hvis en spiller flytter, ændrer telefon/mobil nr., E-mail adresse etc. er det vigtigt at ændringen bliver registreret i hos vores medlemsregistrator. Så undgår vi returpost/forgæves opkald. Lig ekstra omkostninger for klubben.

5. Udmeldelse:
Spilleren (forældre ved spillere under 18 år) foretager udmelding hos vores Medlemsregistrator. Udmeldingen sendes løbende til Medlemsregistrator, således at alle parter undgår besværet med at udsende opkrævninger (og rykkere!) til medlemmer, der "for længst" har været udmeldt. Ved udmeldelse i en kontingentperiode (01/02 til 31/07 og 01/08 til 31/01), skal kontingentet for denne periode være betalt, inden spillercertifikat udleveres. Spiller-certifikatet udleveres ved henvendelse til klubbens formand.

6. Medlemsregistrator
Ajourføring af Medlemskartoteket varetages af

Tina Wagner
Mail: medlem@egif-fodbold.dk

 

Angående automatisk kontingent kørsel gennem DBU
Alle medlemmer betaler kontingent ifølge de gældende satser for den respektive afdeling, hvor medlemmet træner og spiller. Kontingentsatsen er for perioden 1. halvår eller for perioden 2. halvår. Beløbet er uafhængig af om medlemmet deltager eller vælger at holde pause i f.eks. vinterperioden.

Købsbetingelser for indmelding:

Aftaleindgåelsen - Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når klubben har registreret og modtaget betaling.

Angående automatisk kontingent kørsel gennem DBU - Betaling

Du har mulighed for at betale med Dankort, VISA eller Mastercard - alt efter hvilken aftale som klubben har med kortindløser. Al kommunikation er krypteret, foretages gennem QuickPay og er certificeret af PBS. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. DBU gemmer ikke kortoplysningerne.

  

Gebyrer ved betaling

Der kan være pålagt gebyr ved betaling - dette er noget klubben selv bestemmer.

Refundering

Tilmelding er bindende og køber kan ikke få refunderet sit kontingent.