Menu

Medlemspolitik

Medlemspolitik Udskriv side

 

1. Generelt:
I forbindelse med at drive en klub, er der mange gøremål som skal udføres for at klubben kan eksistere. Klubben drives af frivillige trænere og ledere, som stiller "deres" fritid til rådighed for at "vore" brugere har et fristed, hvor de har mulighed for at dyrke deres fritidsinteresse. Det forventes at I som brugere af klubben, deltager aktivt i klubbens forskellige aktiviteter, arrangementer og at I hjælper med at løfte klubben og gøre den endnu mere attraktiv. Sagt på en anden måde når du melder dig ind, og for børn og unge under 18 år, så indmelder du også dig selvsom aktiv deltagere omkring holdet og klubben.

Det er klubbens politik, at hver enkelt spillere selv fremskaffer sin egen spillerbeklædning til kamp. I praksis er det ofte således at forældrene i samarbejde med holdets træner team finder en eller flere sponsorer til holdets spillerbeklædning. Proceduren finder du her.

2. Kontingent:
Medlemskontingent er Fodboldafdelingens vigtigste indtægtskilde. Ud over selve kontingentet giver registrerede medlemmer under 21 år også tilskud fra kommunen og er basis for tildeling af midler fra diverse fonde mv. Tildeling af rådighedsbeløb til de enkelte hold er ligeledes baseret på antal registrerede medlemmer. Det er derfor afgørende vigtigt for Fodboldafdelingens velbefindende, at registreringerne i medlemssystemet er korrekte og ajour! Til styring af disse registreringer har vi oprettet et Online-medlemssystem.

2.1 Det er din pligt, som bruger af klubben, her tænkes på alle spillere og forældrene til spillere under 18 år, at man får indmeldt spilleren i klubbens Online-medlemssystem!
 
Kontingent perioden følger kalenderåret og går fra 01-01 til 30-06 og 01-07 til 31-13. Det at gå til fodbold er enhelårssport, som spilles på forskellige underlag afhængig af årstiden. Der skelnes således ikke mellem udendørs- og indendørsfodbold. Kontingentsatserne finder du her.

Husk at du, som bruger af klubben, er ansvarlig for at betale kontingent. Et “bortkommen” eller "ikke modtaget" girokort er ikke gyldig grund til ikke at betale kontingent! Kontakt vores Medlemsregistrator. Se nederst denne side.

2.2 Restanter 
Er en kontingent indbetalingsfrist ikke er overholdt lægges der 100,00 kr på i rykkergebyr. Overholdes denne betalings frist ikke, vil spilleren eller forældrene for spillere under 18 år, samt trænerteamet få besked om, at den pågældende spiller, hverken må eller kan deltage i klubbens aktiviteter og arrangementer, førend en gyldig kvittering for indbetaling forevises.

3. Online - Indmeldelse:
Når en ny spiller møder op til træning, skal man straks aftale med denne - eller forældrene (spillere under 18 år) - de praktiske ting i forbindelse med dét at spille fodbold i Erritsø GIF - fodboldafdeling.


Har spilleren inden for de sidste 2 år, spillet i en anden klub, skal spilleren fremskaffe/medbringe et spillercertifikat fra den tidligere klub og afleverer den til træneren, inden han/hun er spilleberettig og må spille kamp hos os, samt at kontingentet er betalt. 

De første par gange er prøvetræning (må ikke deltage i turneringskampe). Efter 3. prøvetræning skal spilleren være tilmeldt/registreret i vor Online-medlemssystem. Trænerteamet vil herefter modtage spillerens medlemsdata fra medlemsregistrator.

3.1 Betalingsservice - PBS
Du kan selvfølgelig tilmelde dig betalingsservice, så dit kontingent til Erritsø GIF - Fodbold bliver betalt til tiden. Du skal bare trykke på nedenstående PBS-logo og udfylde Online POP-UP skemaet med dine personlige oplysninger + medlems nr., som fremgår af dit indbetalingskort. Klubbens PBS- nr.: 05895847. Når skemaet er udfyldt sendes det online til PBS. 

Når du er tilmeldt betalingsservice, behøver du ikke længere huske på at betale til tiden eller at skulle en tur på posthuset. Betaling sker helt automatisk og du sparer adminstrationsgebyret.

I Erritsø GIF - Fodbold håber vi, at rigtig mange medlemmer vil benytte sig af denne mulighed, da det er både nemmere og billigere for klubben!

Spillere der ikke er tilmeldt PBS betaler er administrationsgebyr på 50 kr pr. opkrævning. 

4. Ændring af medlemsdata:
Hvis en spiller flytter, ændrer telefon/mobil nr., E-mail adresse etc. er det vigtigt at ændringen bliver registreret i hos vores Medlemsregistrator. Så undgår vi returpost/forgæves opkald. Lig ekstra omkostninger for klubben.

5. Udmeldelse:
Spilleren (forældre ved spillere under 18 år) foretager udmelding hos vores Medlemsregistrator. Udmeldingen sendes løbende til Medlemsregistrator, således at alle parter undgår besværet med at udsende opkrævninger (og rykkere!) til medlemmer, der "for længst" har været udmeldt. Ved udmeldelse i en kontingentperiode (01-01 til 30-06 og 01-07 til 31-12), skal kontingentet for denne periode være betalt, inden spillercertifikat udleveres. Spillercertifikattet udleveres ved henvendelse til klubbens formand.

6. Medlemsregistrator
Ajourføring af Medlemskartoteket varetages af