Menu

Medlems politik

Kontingent
Alle medlemmer betaler kontingent ifølge de gældende satser for den respektive afdeling, hvor medlemmet træner og spiller. Kontingentsatsen er for perioden 1. halvår eller for perioden 2. halvår. Beløbet er uafhængig af om medlemmet deltager eller vælger at holde pause i f.eks. vinterperioden.

Købsbetingelser for indmelding

Aftaleindgåelsen

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når klubben har registreret og modtaget betaling.

Betaling

Du har mulighed for at betale med Dankort, VISA eller Mastercard - alt efter hvilken aftale som klubben har med kortindløser. Al kommunikation er krypteret, foretages gennem QuickPay og er certificeret af PBS. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. DBU gemmer ikke kortoplysningerne.

  

Gebyrer ved betaling

Der kan være pålagt gebyr ved betaling - dette er noget klubben selv bestemmer.

Refundering

Tilmelding er bindende og køber kan ikke få refunderet sit kontingent.